SDH POLÁNKA VÁS VÍTÁ NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCHNajdete zde veškeré informace ohledně našeho sboru. Námi pořádané akce, ale i ostatní naši činnost. A neposledně i popis akcí, kterých jsme se zůčastnili.Nahlášení pálení klestí na HZS JmK

https://www.firebrno.cz/paleni-klesti    

Poslední aktualizace stránek 1.5.2019

Pokud by se našel dobrodinec, který by chtěl finančně podporovat náš malý sbor, nechť se obrátí na někoho uvedeného v kontaktech nebo napíše na náš email. Předem moc děkujeme.


Modlitba hasiče
Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů Pane, dodej mi síly dost.
V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku, která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.
Když i Tvé vůle se má stát, že sám přitom život ztratím,
požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání jsem jiným lidem dal.